سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه فردین دوست – دانشگاه فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
رقیه قاسم پور – دانشگاه فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
اعظم ایرجی زاد – دانشگاه فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
سید محمد مهدوی – دانشگاه فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق ابتدا سل اسید پروکسو پلی تنگستیک برای ساخت لایه های نازک تری اکسید تنگستن ساخته شد.سپس لایه های نازک به روش اسپینی بر روی زیر لایه های آلومینا لایه نشانی شدند و به منظور تشکیل فاز کریستالی پخت گردیدند.در نمونه های آلاییده با پالادیم نمکPdCl2 با درصد وزنی مختلف پالادیم به تنگستن در مقادیر کمتر از ۰/۰۰۴ %wtبه محلول تری اکسید تنگستن اضافه گردید.آنالیزهای EDAX,XRD,SEM به منظور بررسی مورفولو|ژی سطح ساختار لایه ها شکل لایه بندی و بررسی عناصر تشکیل دهنده لایه انجام گردید نتایج طیف XRDنسان داد که ابعاد ذرات در لایه خالص Wo3بین ۴۵ تا ۵۰ نانو متر و لایه مذکور دارای ساختار کریستالی مونو کلینیک میباشد.تصاویر SEMبیانگر کروی بودن شکل دانه ها است.تغییر مقاومت الکتریکی به عنوان پارامتر حسگری مرد بررسی قرار گرفت مقاومت نمونه ی خالص و نمونه های حاوی پالادیم با درصدهای مختلف در حضور گاز هیدروژن اندازه گیری شد و با مقدار آن در هوا مقایسه شد.نتایج نسان میدهد که افزودن پالادیم به لایه Wo3باعث افزایش حساسیت به گازH2 در هوا میشود.تغییرات نسبی مقاومت در غلظت های گاز بالای ۳ درصد برای نمونه با درصد وزنی ۰٫۰۰۴ نسبت به نمونه خالص از ۵ به ۲۷ رسید که مقدار اسن تغییر در مقایسه با نتایج منتشر شده قابل توجه میباشد