سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود مرادی – بخش فیزیک، دانشگاه شیراز
علی رضا رازقی زاده – بخش فیزیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله به کمک نظریه تابعی چگالی ساختار فصول مشترک مایع -جامد بررسی شده است . برای محاسبه تابعی انرژی آزاد هلمهولتز از تقریب چگالی وزنی استفاده شده و همچنین در ناحیه فصل مشترک چگالی را تابع دو پارامتر فیزیکی در نظر می گیریم . برای نمونه با استفاده از این نظریه انرژی آزاد بر ذره مربوط به فصل مشترک مایع وجامد FCC در صفحه (۱۰۰) برای کره سخت هنگامی که از چهار لایه پهن تشکیل شده است را برابر γ = ۰٫۶۶ KT /σ۲ به دست آوردیم . که نتایج حاصل با شبیه سازی های انجام شده در توافق خوبی می باشد.