سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اورنگ خانیانی – کارشناس ارشد مهندسی مواد تهران دانشگاه هوایی شهیدستاری دانشکده هوافضا
امیرحسین کوکبی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با پیشرفت صنعت قالبسازی به ویژه درصنایع خودرو بدست آوردن مشخصات اجرایی فرایندی جهت ایجادلایه سخت سطحی درلبه برش قالبهای صنعتی به عنوان جایگزین روشهایی چون خشکه چینی ضروری به نظر می رسد دراین پژوهش با جوشکاری لایه های متناوب ازالکترودهای نیکلی کم الیاژی و روکشی سخت برروی پخ ایجادشده درلبه موردنظر چدن تدریجا به فولاد الیاژی با سختی و چقرمگی مناسب جهت لبه برش تبدیل میشود هدف ازطرح این مقاله ارایه نتایج مطالعات متالورژیک ساختارحاصل ازجوش لایه های واسط و سخت فوق الذکر و مقایسه ساختار لایه سخت سطحی با پیش بینی نمودارهای شیفلر و دلانگ و WRC-92 و کوتکی است همچنین به منظور مطالعه نحوه انجماد یک بررسی اجمالی روی نمودارهای تعادلی انجماد لایه نهایی صورت گرفته و بانتایج مطالعات میکروسکوپ الکترونی مقایسه شده است