سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – دکتری مهندسی برنامه ریزی و حمل و نقل

چکیده:

با توجه به اهمیت تصادفات جاده ای و هزینه های ناشی ازآن که شامل هزینه های انسانی ، اقتصادی و اجتماعی است،لزوم مطالعه ومدلسازی در زمینه تصادفات جاده ای برای شناخت عوامل موثر در تصادفاتاجتناب ناپذیرمی باشد .در این مقاله نحوه ساخت مدلشدت تصادفات منجر به فوت بر حسب خصوصیات راننده ، وسیله نقلیه ، جاده و شرایط محیطی در جاده های کشور مورد تحلیل قرار گرفته است.برای ساخت مدل شدت تصادفات، از تابع احتمال فوتی به شکل لاجیت استفاده می شود. خروجی این تابع بین صفر و یک تغییر می کند. هر چه مقدار این خروجی به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده احتمال فوتی بیشتر و هر چه به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده احتمال فوتی کمتر است. در این نوع مدل ها عواملی نظیروجود رانندگان مسن ، وجود موتور سیکلت و دوچرخه، عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مجاز ، تجاوز به چپ ناشی از سبقت ، عبور از محل ممنوع، بی سوادی رانندگان و… باعث افزایش شدت تصادفات و عواملی نظیر هوای صاف و روشن ، عرض عبور استاندارد جاده و… باعث کاهش شدت تصادفات منجر به فوت می شود. عوامل مذکور به تفصیل در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته اند.