سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید رضایی – عضو هیئت علمی –پژوهشکده زیر سطحی اصفهان

چکیده:

افزایش برد زیر آب زیردریایی ها توسط بکارگیری سیست مهای مستقل از هوا جزء برنامه های اصلی بخ شهای نظامی کشورهای مختلف قرار دارد. در سا لهای اخیر پیل های سوختی با خصوصیاتی نظیر دانسیته توان و راندمان بالا، نداشتن قطعات متحرک، عدم انتشار آلاینده ها، عدم حساسیت به زاویه و هزینه تعمیر و نگهداری پایین به عنوان یک سیستم مستقل از هوا که می تواند قابلیت های زیردریایی را به شدت افزایش دهد مورد توجه خاصی قرار گرفته و در میان انواع پیل های سوختی، پیل سوختی پلیمری به دلیل دانسیته توان بالا، دمای کارکرد پایین و زمان راه اندازی کم به عنوان گزینه ای مناسب برای استفاده در زیردریایی انتخاب شده است.. دراین میان سیستم الکتریکی واسط بین پیل سوختی وبارهای مصرفی زیردریایی نیز ازلحاظ طراحی وقابلیت اطمینان ازاهمیت بسیار بالایی برخورداربوده واین مقاله سعی برآن دارد پس از بررسی پیل های سوختی جهت استفاده در زیر دریایی ها، از لحاظ الکتریکیساختار های مختلف سیستم های هیبرید پیل سوختی /باتری را بررسی و ساختار مناسبی را برای زیر دریایی هاارائه دهد.