سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرمصطفی حسینیون – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدکاظم سعیدنژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسماعیل رحیمی – مدیر کنترل کیفیت شرکت صنعتی آما
نادر ضابطیان – کارشناس ارشد مهندسی جوشکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین پروژه کاربرد جوشکاری تعمیری با روش الکترود دستی بر روی فولاد قالب ICD1 مورد تحقیق قرار گرفته و با بررسی پارامترهای جوشکاری و عملیات حرارتی بهترین شرایط جهت رسیدن به ریز ساختار مناسب جهت بالاترین سختی و بهترین مقاومت به سایش تعیین گردید.
در ابتدا با بررسی آنالیز قالب و تاثیر ترکیبات مختلف در روکش الکترود، الکترود لازم برای جوشکاری این قالبها طراحی گردید. همچنین با بررسیهای میکروسکوپی از ریز ساختارهای حاصله بوسیله میکروسکوپ نوری و الکترونی دلایل سختی بالا و مقاومت سایشی خوب مشخص شد. برای تعیین فازهای موجود از دستگاه XRD استفاده گردید.
عملیات حرارتی تنش زدایی بر روی قالبهای برشی در دمای بهینه ۵۰۰ درجه سانتی گراد و زمان ۲ ساعت در حداکثر پیک سختی و حفظ مقاومت سایشی بدست آمد. انتها نیز با انجام آزمون سایش فلز به فلز مقاومت سایشی بهتر فلز جوش نسبت به فلز پایه محرز گردید. بطوری که سختی جوش به حدود ۶۰HRC رسید و همچنین میزان مقاومت سایشی فلز جوش به ۳ برابر مقاومت سایشی فلز پایه افزایش یافت.