سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد قهرمانی نژاد قره لر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – استادیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در ادامه تحقیقات در زمینه نانووایرها، در این مقاله نانووایرهای فلزی کبالت و آلیاژهای کبالت- نیکل مورد بررسی قرار گرفت. نانووایرها در داخل حفرات تمپلتهای منظم اکسید آلومینیوم رسوب داده شدند. تمپلیتهای منظم اکسید آلومینیم با روش آندایزینگ دو مرحله ای ساخته شدند و قطر و طول حفرات به ترتیب در محدوده ابعادی ۳۵-۳۰ nm و ۵۰۰۰-۳۰۰۰ nm تنظیم گردیدند. خواص مختلف نانوایرها از نظر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و خواص مغناطیسی با استفاده از تکنیک های مختلف TEM ,AFM ,SEM ,EDX و VSM ارزیابی گردید. طی این تحقیق مشاهده شد که بین غلظت یون ها در محلول با ترکیب آلیاژی نانووایرهای به دست آمده رابطه مستقیمی وجود دارد. نیز مشاهده شد که در محدوده پتانسیل بهینه به دست آمده، تغییرات پتانسیل تاثیر چندانی در ترکیب شیمیایی نانووایرهای به دست آمده ندارد. در این نانووایرهای بررسی شده، نانووایرهای با ترکیب ۵۵% کبالت – ۴۵% نیکل دارای بالاترین خواص مغناطیسی هستند و کمترین خواص مغناطیسی در این بین مربوط به آلیاژ ۷۰% کبالت – ۳۰% نیکل می باشد.