سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبور روح اقدم – استاد یار خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
سید هامان هدایت مفیدی – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند کربونیترراسیون پلاسمایی الکترولیتی بر روی زمینه تیتانیوم خالص تجاری انجام شد.در طی این فرایند نمونه های تیتانیومی در داخل محلولی شامل فرمآمید و تری اتانولآمین قرار گرفته و به کاتد متصل میشوند.با اعمال ولتاژهای نسبتا بالا به صورت پالسی سطح قطعه در معرض فرآیند سطحی کربونیتراسیون قرار میگیرد.بررسی سطوح قطعات توسط تکنیکهای EDS !SEM !XRD و میکروسختی سنجی انجام شد.بررسی مقاومت به خوردگی نمونه ها توسط تستهای پتانسیل مدار باز اسپکتروسکوپِی امپدانس الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک وجذب اتمی پلاسما در محلول شبیه سازی شده بدن انسان انجام شد.مشخص گردید که مقاومت به خوردگی نمونه ها بستگی زیادی به نحوه اعمال پوشش و پارامترهای مرتبط با آن از جمله ولتاژ اعمالی و زمان فرایند دارد.شرایط بهینه سازی برای دستیابی به بهترین مقاومت به خوردگی نمونه های پوشش داده شده بدست آمده و ارائه شده است.