سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ساسان امیرعبداللهیان – دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید یورانوری – دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود گودرزی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله قابلیت جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴ به فولاد کم کربن گالوانیزه بررسی شده است. بدین منظور بررسی های ماکروساختاری ومیکروساختاری ، ریزساختی سنجی و تست کشش – برش انجام شد. بررسی های متالوگرافی نشان داد، به علت تفاوت خواص فیزیکی دو فولاد ، یک دکمه جوش نامتقارن تشکیل می شود. ریز ساختار دکمه ی جوش همانطور که دیاگرام شیفلر پیش بینی می کند و نتایج ریز ساختی سنجی نیز موید آن است، مارتنزیتی است. بررسی متالوگرافی سطح مقطع شکست جوش ها در تست کشش – برش نشان داد، شکست در اثر گردنی شدن ورق گالوانیزه رخ می دهد. نتایج تست کشش – برش نشان داد که بطور کلی باافزایش جریان جوشکاری ظرفیت تحمل نیرو و قابلیت جذب انرژی اتصال افزایش می یابد. در محدوده ی جریان جوشکاری مورد استفاده همه ی جوش ها در مورد محیطی دچار شکست شدند.