سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید مرتضی قدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه
علی محمد خدّامی – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهرا
کریم زنگنه مدار – استادیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک ا
محمد جواد ترکمنی – کارشناس ارشد فیزیک، آزمایشگاه ملی علوم و فنون لیزر، تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک لیزر Nd-YAG پالسی، سختکاری سطحی استحاله ای (LTH) فولاد CK45 بررسی شده است. تأثیر پارامترهای فرایند نظیر توان لیزر، سرعت روبش، قطر اثر پرتو و پهنای پالس، بر ریز ساختار، سختی و عمق لایه سخت شده مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که ناحیه تحت عملیات شامل لایه سطحی و لایه انتقالی بوده است. تصاویر میکروسکوپ نوری، ریزساختار مارتنزیت ریزدانه ای را در ناحیه عملیات شده نشان می دهند. در شرایط ثابت، افزایش توان لیزر، افزایش پهنای پالس، کاهش سرعت روبش و کاهش قطر اثر پرتو موجب بالا رفتن سختی و عمق لایه سخت شده می شوند. بدون ذوب سطحی مقادیر سختی ۵۵۰-۸۴۰ ویکرز و عمق سخت شده ۸۰-۲۱۰ میکرون برای لایه سطحی بدست آمده است. این در حالی است که مقادیر سختی و عمق سخت شده برای نمونه های ذوب سطحی شده، به ترتیب ۹۳۰ ویکرز و ۳۵۰ میکرون می باشد.