سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
داریوش محمودی – شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

چکیده:
تا قبل از تشکیل بازار برق در ایران معاملات برق به صورت انحصاری با فروش انرژی از سوی تولید کنندگان (نیروگاهها) بهشرکتهای برق منطقه ای و توزیع صورت می گرفت که در این نوع فروش رقابت، نحوه قیمت دهی، قیمت تمام شده انرژی، آمادگیواحدهای مولد انرژی از اهمیت چندانی برخوردار نبود اما از سال ۱۳۸۲ با شکل گیری بازار معاملات برق در ایران باعث ایجادرقابت در پیشنهاد قیمت، بهره وری بالاتر، برنامه ریزی تولید، تعمیرات دقیق واحدها و لحاظ نمودن کلیه سود و زیان های حاصلاز فروش یا عدم فروش در سطح کلان و مدیریت نیروگاهها گردید. که فعالیت و ادامه حیات نیروگاهها کاملاً وابسته به تعاملاتصحیح و دقیق آنها با بازار برق میباشد. در حال حاضر نیروگاهها با انعقاد قرارداد فروش انرژی با شرکتهای برق منطقه ای وتحویل انرژی به شرکت شبکه برق ایران وارد معاملات بازار برق میشوند که در نهایت درآمد حاصل از فروش را پس از کسرجریمه های عدم تولید، آزمون ناموفق ابرازی و …. از شرکت شبکه برق ایران به شرکتهای برق منطقه ای و در نهایت طی قراردادمنعقده به تولیدکنندگان برق پرداخت میگردد. که در این مقاله به اختصار درباره ساختار ساختمانی، نحوه مدیریت و قواعد بازیطرفهای درگیر در بازار شرح داده شده است.