سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرجانه جعفری فشارکی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک، اراک
غلامرضا نبیونی – گروه فیزیک، دانشگاه اراک، اراک
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این پژوهش ابتدا فریت نیکل به روش متداول سرامیکی تهیه شد . پس از آن الگویXRD، حاکی از تک فاز بودن نمونه در دمای ۱۱۰۰ ° C بود و متوسط اندازه ذرات نیز با توجه به اندازهگیری SEM ، ۳۰۰ نانومتر براورد شد . سپس با استفاده از آسیاب پر انرژی SPEX ؛ فریت نیکل تهیه شده به روش متداول سرامیکی، تحت فرایند آسیاب کاری قرار گرفت . متوسط اندازه بلورکهای فریت نیکل با استفاده از دادههای XRD و فرمول شرر، ۱۲ نانومتر به دست آمد . مغناطش اشباعی به وسیله دستگاه . SQUID اندازه گیری شد . کوچکتر بودن مغناطش اشباعی پودرهای نانو نسبت به مقدار گزارش شده برای نمونه حجمی بر اساس مدل هسته – پوسته ذرات مغتاطیسی و حضور لایه اسپین – شیشهای مورد بحث قرار گرفته است