سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا خانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، گروه مهندسی مکاترونیک
علی غفاری –

چکیده:

پروتئین ساختار پایه ای موجودات زنده است که از کنار هم قرار گرفتن ترتیبی از آمینو اسیدها تشکیل می شود. امروزه تاخوردگی پروتئین یکی از مهمترین مساله های چالش برانگیز در بیولوژی است که تاکنون راه حل کلی برای آن بدست نیامدهاست. در این مقاله روش هوشمند جدیدی برای شناخت مسیر حرکت آمینواسیدها در عملیات شکل گیری پروتئین ارائه شده است. در این روش بهینه سازی ساختار تازدن پروتئین به گونه ای طراحی می شود که مجموع مسیرهای انتخاب شده دارای کمترین مرتبه اتصال باشند. پروتئین مورد بحث در این مقالهCI 2می باشد که یکی از اساسی ترین پروتئینهای موجود می باشد. از مزیت های روش جدید ارائه شده، می توان به توانایی بدست آوردن ترتیب تازدن و مرتبه اتصال و زمان محاسبه اشاره نمود. نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی برای پروتئینCI 2 در مقایسه با روشهای پرهزینه بر موجود، نشاندهنده عملکرد مناسب و مطلوب آن است