سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام مسعودی – دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

با نمونه برداری از رسوب واکس در مقادیر مختلف دبی جریان ، ساختار رسوب و نحوه رشد آن توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید . در دبی کم کریستالها به صورت صفحه ای مشاهده شد . با افزایش دبی جریان ، رشد رسوب با اجتماع تعداد زیادی از کریستالهای ریز بصورت شاخه ای مشاهده شد . رشد رسوب در جریان آرام نشان داد که ابتدا لایه بسیار نازکی ، سطح لوله را پوشانده و سپس با رشد کریستالهای صفحه ای مجزا از روی این لایه، رشد ادامه می یابد که نهایتا به ا نصال کریستالهای صفحه ای به یکدیگر و استحکام بیشتر رسوب منجر می شود . با اتصال کریستالهای صفحه ای به یکدیگر سطح فعالی ایجاد میشود که می تواند هسته اولیه برای کریستاله ای جدید باشد . از این پس با رشد کریستالهای ریز سطح رسوب پوش یده شده و مقاومت جدیدی در مقابل نفوذ نفت واکس دار به سمت دیواره ایجاد می شود.