سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جمشید نجف پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف پور
عبدالرضا سجادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
غلامحسین شفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
Ng Seik Weng – Department of Chemistry, University of Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia

چکیده:

در این تحقیق نحوه آب پوشی شدن کاتیون ها Li+و Na+ و K+ با قرار دادن مولکولهای آب تا ۶ مولکول با استفاده از روش های RHF و MP2 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با گزارش های قبلی در تطابق کامل بوده لیکن نکته مهم به دست آمدن یک رابطه خطی از انرژی کل کمپلکس ها نسبت به تعداد مولکول های آب می باشد که برای اولین بار گزارش می شود.