سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

صفدر ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
سیدحسین موسوی پورغربی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدعلی مجابی – مشاور رئیس مرکز تحقیقات فرش دستباف

چکیده:

درتقسیم بندی هایی که قبلا برروی نپ انجام میشد آنها را براساس مفاهیمی چون کالبد اجزا داخلی نحوه تشکیل یا شکل گیری اندازه یا سایز و تعداد درواحد سطح یا طول و یا وزن دسته بندی می کردند اما دراواسط دهه ۱۹۸۰ چندتن از مشهورترین اساتید هندی از جمله پروفسور Is h t iaq ue و پروفسور G ro verنپ ها را براساس نحوه درهم رفتگی الیاف یا نحوه روی هم قرار گرفتن دسته های الیاف که معرف شکل ظاهری آنها می باشد دسته بندی کردند آنان معتقد بودند که جنس و نوع مواد شرکت کننده درنپ دارای اهمیت نمی باشد بلکه ارتباط اجزای شکلدهنده و نحوه شرکت کردن آنها درساختمان نپ دارای اهمیت است و از این رو بین تعداد و دلیل شکل گیری نپ با شکل ظاهری آنان ارتباط مستقیمی وجود دارد امروزه با استفاده از دسته بندی کردن نپ ها از نظر شکل ظاهری پیکربندی آنها ومطابق روشهای کنترل کیفی می توان نپ ها را به شدت کاهش داد برای این کار می توان از اصل پارتو درکنترل کیفیت استفاده کردبه مفهوم ساده تر با استفاده از این اصل می توان عمده ترین دلیل تشکیل نپ را شناسایی کرد و سپس طبق قانون پارتو که بیان میدارد بیست درصد از عوامل تنها هشتاددرصد مسائل را می آفریند و هشتاددرصد عوامل سبب بیست درصد از مسائل هستند.