سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی سیگاری – وزارت نیرو (شرکت پیماب)

چکیده:

ساختگاه سد سلمان فارسی در استان لرزه زمین ساخت شمال باختری زاگرس واقع است و از ویژگی های لرزه زمینساختی این استان پیروی می کند. گستره نزدیک به ساختگاه سد، در گذشته نه چندان دور شاهد رویداد زمینلرزه مخرب ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ قیر با بزرگای ۶/۹Ms بوده است. با توجه به ویژگی های لرزه زمینساختی گستره مورده مطالعه، می توان انتظار داشت که در آینده نیز شاهد رویداد مشابه زمینلرزه مخرب قیر باشد. لذا برآورد سطح قابل قبول، از وضعیت زمین شناسی گستره طرح به منظور انتخاب صحیح پارامترهای بارگذاری در قسمت های مختلف ساختگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.