سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل رضایی – دانشگاه تربیت معلم
علی بیت اللهی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
محمد اسماعیلی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،
حمید فاضلی – مهندسین مشاور تتیس پی

چکیده:

مطالعه و بررسی ساختگاه سازه های پر اهمیت و عظیم از دیر باز مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. عدم توجه به ویژگیهای مهندسی خاکها و سنگها در طراحی پروژه های مهم بدون در نظر گرفتن رفتار مهندسی مواد تشکیل دهنده در یک منطقه منجر به وارد آمدن خسارات زیادی در زمان اجرا و بهره برداری از آن می گردد. در مطالعه حاضر با توجه به خاستگاه رسوبی منطقه پس از انجام مطالعات رسوب شناسی در سطح و اعماق کم ، با انجام چندین آزمایش به روش ژئوالکتریکی وجود گسل و ناپیوستگیهای احتمالی در محل احداث سازه بررسی شده که در نهایت احتمال وجود اینگونه گسستگیها در منطقه رد شد.