سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرمهدی همایون فکری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنعتی شریف
علی کریمی طاهری – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مواد دولایه دارای کاربردهای فراوانی نسبت به مواد یک لایه در صنعتهستند چرا که ترکیبی از ویژگیها و خواص هر لایه را می توان مورد استفاده قرار داد برای تولید مواد دولایه تاکنون از روشهای مختلفی از قبیل جوشکاری انفجاری غوطه وری در فلز مذاب و جوش سرد استفاده شده است. اما تا انجا که اطلاعات نویسندگان اینمقاله اجازه می دهد تاکنون از روشهای نورد گرم برای تولید این دو فلزی استفاده نگردیده است لذا دراین تحقیق ساخت تسمه های دولایه الومینیم – فولاد، با استفاده از نورد در محدوده دمای کارگرم فولاد و یا محدوده دمای کار داغ الومینیم مورد بررسی قرار می گیرد. برای ارزیابی اثر پارامترهای مختلف فرایند از قبیل زمان پیش گرم، دمای نورد، میزان تغییر فرم و هندسه لایه ها براستحکام اتصال لایه الومینیم بهفولاد از ازمایش لایه کنی Peeling test استفاده شد.