سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین زرین کوب – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدمهدی خطیب – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
سیدسعید محمدی – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدرضا پورنظری – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

ساخت و بافت های متداول در کانسارهای کرومیت با توجه به خاستگاه آنها و فرایندهای رخداده پس از تشکیل آنها تغییرمی کنند. این ساخت و بافت ها بسته به اینکه مربوط به مرحله تشکیل کانسار باشند و یا مربوط به فرایندهای پس از تشکیل کانسار ، به ترتیب با نام ساخت و بافت های نخستین و دومین خوانده می شوند. کانسار های کرومیت و اثرهای کرومیتی شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه عمدتا دارای ساخت نیامی می باشند. ساخت لایه ای به طور محلی در برخی از معادن منطقه (مانند کرومیت بندان) مشاهده می شود. با توجه به سرپنتینی شدن میزان های نیامی کرومیتی در این منقه اولیه باشند بلکه برخی از آنها، ساخت های دونین مربوط به ساخت های نخستین لایه ای می باشند که پس از تشکیل ماده معدنی و قرارگیری آنها در موقعیت جدید حادث شده اند. مهمترین بافت های شناسایی شده در کانسارهای کرومیت یا اثرهای کرومیتی شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه شامل بافتهای نخستین، خالدار، نواری، توده ای، ندولار، پویکلیتیک ، غشای حاشیه ای و بافتهای دومین کششی ، کاتاکلاستیکی ، میلونیتی و جانشینی می باشند.