سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
ساناز رستگار – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
احمد ولی پور – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده:

میکروژلها ماکرومولکولهایی هستند که زنجیرهایشان به صورت درون مولکولی شبکه ای شده و ماده حاصل جهت تورم در یک حلال یا محلول پخش شده است. جهت تقویت خواص مکانیکی ژلها می توان از شبکه های نیمه درهم تنیده و درج پلیمر خطی در داخل شبکه پلیمری استفاده نمود. در این مقاله، میکروژلهایی بر پایه آکریلیک اسید که پلی وینیل الکل به عنوان پلیمر خطی در آن تنیده شده است به روش پلیمریزاسیون امولسیونی معکوس تهیه شد. اثر درصد مولی آکریلیک اسید، درصد مولی پلی وینیل الکل و دمای واکنش بر نرخ تورم و تورم تعادلی بررسی شد. میکروژلهای با متوسط اندازه ۰/۵ میکرومتر در مدت زمان کمتر از ٢٠ دقیقه تورم تعادلی معادل ٤٠٠ (گرم/گرم) را نشان می دهند. ریز میکرومتر در مدت زمان کمتر از ٢٠ دقیقه تورم تعادلی معادل ٤٠٠ (گرم/گرم) را نشان می دهند. ریز