سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

راهله معمار زاده – کارشناس ارشد خوردگی و حفاظت از مواد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، ب
محمد ابراهیم بحرالعلوم – دانشیار دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد
محمدحسین شریعت – استاد دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد

چکیده:

تولید پوششهای چند لایه ای آلیاژهای روی، با ترکیب متناوب لایه ها، برای ایجاد خواص بهینه مکانیکی، شکل دهی، جوشکاری و مقاومت به خوردگی، مورد مطالعه گسترده ای قرار گرفته است . در این میان به پوششهای آلیاژی روی – منگنز به دلیل وجود برخی مشکلات ناشی از ناپایداری حمام وبازده پایین، توجه کمتری شده است . در این مقاله چگونگی تولید این نوع پوششها از حمام اوره ای سولفات – سیترات مورد بحث قرار گرفته است و نیز پارامترهای مو ء ثر بر پوشش و وضعیت بهینه آبکاری الکتریکی برای به دست آوردن لایه های با مقادیر متفاوت منگنز، بررسی شده است . مقایسه پایداری حمام اوره ای سولفات – سیترات در برابر حمام سولفات – سیترات از دیگر مواردی است که به آن پرداخته شده است . استفاده از پیل غشاء دار و جدا کردن آند از کاتد، راه مناسبی برای جلوگیری از اکسید شدن Mn 2+ به Mn 3+ در مجاورت آند است که باعث افزایش بازده می شود . همچنین استفاده از دمش گاز آرگون و خارج کردن اکسیژن حل شده از الکترولیت، ضمن انجام آبکاری ، برای جلوگیری از تشکیل اکسید منگنز، راهکار مو ء ثری می باشد .