سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
داود جهانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نادر کهنسال قدیم وند – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سازند الیکا در غرب البرز شرقی( ناحیه غزنوی) دارای دو بخش زیرین( به سن تریاس پیشین) و بالایی (به سن تریاس میانی) به ضخامت ۳۲۲ متر است. بخش های یاد شده به طور عمده در پلاتفرم کربناتی نوع رمپ(Ramp) نهشته شده است. بررسی رخساره های بخش زیرین سازند الیکا حاکی از تشکیل آنها در دوره های آرام و توفانی(dominated Storm ) است؛ در حالیکه رخساره های بخش بالایی آن در دوره های آرام نهشته شده است. بخش های یاد شده توسط لایه ضخیم ماسه سنگ کوارتز آرانیتی از یکدیگر جدا می شود؛ این افق، نشانه پیوستگی قابل انطباق ( conformity Correlative) با افق خاک های قدیمی در نواحی دیگر است. براساس نتایج به دست آمده، نهشته های سازند الیکا در ناحیه غزنوی از ۶ توالی رسوبی دسته سوم (۳rd-order) تشکیل شده است. هر یک از توالی ها، خود دارای چندین چرخه کوچک از نوع دسته های چهارم و پنجم (۴th and 5th-order) است.