سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد افراسیابیان – کارشناس ارشد زمین شناسی و مدیر مرککز تحقیقات کارست کشور
محمدتقی رضایی – کارشناس ارشد زمین شناسی – بخش هیدروژئولوژی مرکز تحقیقات کارست کشور

چکیده:

حوضه آبریز خلیج فارس (بخش غربی) در جنوب غربی ایران قرار داشته و ۲۸ هزار کیلومترمربع وسعت دارد. مطالعات نیمه تفصیلی منابع آب کارست در این حوضه به مدت سه سال توسط مرکز پژوهشهای کارست به انجام رسیده است. این مطالعات نشان می دهد که سازندهای کارستی موجود در این حوضه از پتانسیل آبی مناسبی برخوردار هستند بطوریکه سالانه بالغ بر ۶۴ میلیون متر مکعب آب از چشمه های کارستی آن تخلیه می شود. میزازن نفوذ درآهکهای این حوضه بر اساس محاسبات انجام شده ۴۰-۳۶ درصدد می باشد. حفاریهای اکتشافی نشان می دهد در برخی از طاقدیسهای کارستی حوضه که پدیده کارتی شدگی توسعه بیشتری داشته است آبخوانهای کارستی پتانسیلی زیادی دارند بطوریکه آبدهی چاههای این نواحی بالغ بر ۱۰۰ لیتر در ثانیه با افت بسیار کم میباشد. براساس نتایج مدل ریاضی تهیه شده میزان بهره برداری از منابع آب کارست این حوضه را می توان ۱۶/۷ میلیون متر مکعب در سال افزایش داد.