سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمزه علی احمدی – سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

به منظور دستیابی به رقم مطلوب و سازگار با شرایط محیطی منطقه سیستان این تحقیق با استفاده از ۸ رقم خرمای تجارتی دنیا شامل ارقام: خلاص، ابونارنجا، کوش زاباد، فرد، زاهدی، برحی، اشرسی و هلالی که به روش کشت بافت تکثیر شده‌اند در قابل طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال‌های ۱۳۷۶ اجراء گردید. هر تیمار شامل ۳ اصله از هر رقم بوده که به فاصله ۸ متر و فاصله درخت ۸ متر کشت و مساحت کاشت و برداشت ۱۹۲ مترمربع بوده است. در مرحله رشد رویشی ۵ ساله ۸۱-۱۳۷۶ ارقام زاهدی و کوش‌ زاباد بیشترین رشد را داشته‌اند به طوری که در پایان سال ۱۳۸۰ بیشترین ارتفاع درخت با ۲۴۳ سانتی‌متر، بیشترین رشد قطر تنه با ۳/۲۳ سانتی‌متر مربوط به رقم زاهدی بوده است. در مرحله رشد زایشی در سال اول باردهی (۱۳۸۲) نتیجه نشان داد که فقط ارقام زاهدی و کوش زباد وارد مرحله گلدهی و تولید میوه شدند. بر اساس نتایج حاصله بیشترین وزن خوشه با ۴۳۹/۲ کیلوگرم، بیشترین تعداد میوه در خوشه چه با ۱/۷ عدد، بیشترین وزن میوه با ۵/۷ گرم، بیشترین وزن گوشت با ۷/۶ گرم، بیشترین حجم میوه با ۱/۷ میلی‌لیتر، بیشترین عملکرد هر درخت با ۸۵۴/۵ کیلوگرم و بیشترین عملکرد با ۷/۹۱۴ کیلوگرم در هکتار در سال اول مرحله زایشی مربوط به رقم زاهدی بود. با توجه به وزش باد و گرد و خاک توسعه ارقام خشک و نیمه‌خشک که قابل شستشو باشند از جمله رقم زاهدی برای استان سیستان و بلوچستان پیشنهاد می‌گردد.