سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا ترنگ – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
محمدتقی کربلایی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت
شاپور عبداللهی – موسسه تحقیقات برنج کشور رشت

چکیده:

تبادل ارقام و لاین های برنج از طریق شبکه بین المللیا رزیابی ژ«تیکی ارقام بنرج یکی از راه های افزایش تنوع در مناطق برنج کاری دنیا می باشد دره مین راستا در کشورمان نیز از این طریق که توسطم وسسه تحقیقات بین الممللی برنج هدایت می شود ارقام زیادی را انخاب و پس از انجام آزمایشات مختلف با دارا بودن صفات و خصوصیات مطلوب در استان های شمالی و چنوبی معرفی کرده است.