سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امان الله رهبر – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
ناصر باغستانی میبدی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
رضا دانائی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

در این تحقیق سازگاری ۱۴ گونه مرتعی و علوفه ای از سال ۱۳۷۴ به مدت ۸ سال در شرایط خاص کویر سیاهکوه استان یزد از نظر تأثیر عوامل محیطی، درصد استقرار و فنولوژی مورد بررسی قرار گرفته اس. از گونه های مورد مطالعه چهار گونه Nitrania schoberi, Atriplex Ientifonnis, Atriplex bunburynana و Atriplex numularia توانایی استقرار وتحمل شرایط محیطی منطقه را داشته و از این رو می توان از آنها پس از انجام مطالعات تکمیلی در احیاء مراتع محلی و احداث چراگاه ها در مناطق دارای خاک های شور بهره برد.