سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ح شاهسوند حسنی – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر
س مرتضوی جهرمی – استادیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان فارس
و صفاری – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
م امیری‌نژاد – کارشناس مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت، دانشگاه شهید باه

چکیده:

درختچه هوهوبا(Simmondsia chinesis)بومی صحرای سونوران آمریکای جنوبی است که معروف به گیاه معجزه است و می تواند در شرایط کم آبی، گرما و شوری رشد نماید و روغن آن کاربردهای زیادی در صنعت، پزشکی، لوازم بهداشتی و آرایشی دارد. با توجه به اهمیت اقتصادی و زیست محیطی این گیاه و امکان رشد و سازگاری آن در بخشهایی از ایران از جمله استان کرمان تعداد ۱۸۷۲ نهال از کلون آریزونا در قالب طرح کرتهای خرد شده (split plot design) با ۹ الگوی کشت برای فواصل بین و روی ردیفهای کاشت به مساحت بیش از دو هکتار در شهرستانهای کرمان (مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان)، بم (ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی وزارت کشاورزی)، جیرفت (ایستگاه تحقیقاتی مرکز آموزش عالی منابع طبیعی و علوم کشاورزی جیرفت وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان) و شهداد (باغ گیاه شناسی شهرداری شهداد) در سال زراعی ۱۳۸۲-۱۳۸۳ کشت گردید. تجزیه واریانس تعداد نهال سبز، تعداد شاخه اصلی و فرعی، تعداد برگ و ارتفاع نهال نشان داد سازگاری و رشد این گیاه به ترتیب در شهرستانهای جیرفت، بم شهدا و کرمان وجود دارد. بطوریکه نسبت به سرمای زیر صفر در شرایط کرمان واکنش منفی نشان داد و رشد آن به مقدار قابل توجهی کاهش یافت ولی در شرایط شهرستان جیرفت رشد قابل توجهی را از خود نشان داد.