سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا آیین – مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و بم
محمدرضا احمدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

در این آزمایش ۱۶ رقم کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفید ر چهار تکرار در سال زراعی ۷۹-۷۸ در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزیج یرفت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.