سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس جهان بین – بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
حسین اکبری مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان
حمیدرضا فنایی –

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری و تعیین میزان عملکرد و سایر خصوصیات زراعی کلزا در منطقه سیستان در سال زراعی ۷۷۹-۷۸ این تحقیق با استفاده از ۱۲ رقم کلزای جدی ددریافتی از کشوهای مختلف به همراه دو رقم simo 49 و pf7045191 به عنوان شاهد در قالبطرح آماری بلوک های کامل تصافددی با چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند.