سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید کیوان مرعشی – دانشگاه آزاد اهناز
سعید ذاکر نژاد – دانشگاه آزاد اهواز
عبدالعلی گیلانی – مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز

چکیده:

به منظور دستیابی به بهترین روش کاشت و رقم مناسب در منطقه خوزستان آزمایشی در سال زراعی ۸۰-۸۱ بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور اجرا گردید. این مطالعه با پنج شیوه کاشت به عنوان سطوح فاکتور اصلی و سه رقم (عنبوری جمبا و رقم پرمحصول ld-183) به عنوان سطح فاکتور فرعی انجام شد.