سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباسعلی شاهباز پورشهبازی – موسسه تحقیقات اصلح و تهیه نهال و بذر
علیرضا محمدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

سازگاری به عوامل مختلف محیطی عامل اصلی توزیع و پراکنش گیاهان زرایع است و اهی شدن گیاهان و حشی اولین سازش ژ«تیکی آنها به محیط اطراف خود بوده است اطلاعات موجود در مودر رنند اهلی شدن گیاهان زراعی محدود است.