سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مظفر روستایی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
سیدی کریم حسینی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
طهماسب حسنپور حسنی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
مهدی کلاته – اصلاح بذر مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام و لاین های پیشرفته گندم نان در شرایط دیم گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور تعداد ۲۴ رقم و لاین پیشرفته به مدت سه سال در چهار ایستگاه تحقیقاتی گچساران کوهدشت مغان گرگان و گنبدر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار طی سال های ۸۰-۷۷ مورد ارزیابی قرار گرفتند.