سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مظفر روستایی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
داوود صادق زاده اهری – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
مقصود حسنپور حسنی – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم
علی حامی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ارقام و لاین های گندم نان در مناطق سردسیر و معتدل دیم کشور تعداد ۱۶ رقم و لاین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ۸ ایستگاه تحقیقاتی سردسیر دیم در طی سال های ۸۰-۷۷ مورد ارزیابی قرار گرفتند.