سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا خلیل زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
امیر غریب عشقی – مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

چکیده:

این آزمایشی طی دو سال زراعی ۷۹-۷۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی مغان با شرکت ۲۴ ژنوتیپ لاین جوی بهاره در قالب طرح بلوک های کامل تصفادی در سه تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب دو ساله حاکی از وجود اختلاف بسیار معنی دار برای سال ها تیمارها و اثر متقابل سال در تیمار بود.