سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد رزاقی – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان
رحمت مدندوست – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان،
مهدی مشهدیان – کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گیلان

چکیده:

آزمایش بیرون کشیدگی بعنوان یکی از آزمایشهای نیمه مخرب برای تعیین مقاومت فشاری بتن در محل سرویس مورد استفاده قرار می گیرد . مفهوم این آزمایش بر مبنای اندازه گیری مقدار نیروی لازم برای بیرون کشیدن یک دیسک فولادی قرار گرفته در بتن می باشد . این دیسک در زمان ساخت یا بعد از ساخت سازه در بتن کار گذاشته می شود . در این مقاله آزمایش بیرون کشیدگی به روش اجزای محدود مدلسازی و مورد مطالعه قرار می گیرد . مدلسازی بتن با استفاده از المان های سه بعدی ایزوپارامتریک انجام شده و قابلیت های رفتار غیر خطی مصالح شامل ترک خوردگی ، خ رد شدگی ، انتقال تنشهای برشی و کششی در سطح ترک در تحلیل در نظر گرفته شده است . بارگذاری بصورت تدریجی افزایشی اعمال شده و به دلیل تقارن در هندسه و بارگ ذاری، قطاعی از بتن و دیسک مدلسازی گردیده است . مطالعات بعمل آمده نشان می دهد که ترکهای نوع اول، دوم و سوم که در نتیجه بیشتر شدن تنشهای اصلی اول، دوم و سوم از تنش مجاز کششی بوجود می آیند، بترتیب در ۱۰% ،۱۶% و ۲۰% بار نهایی ، در بتن ایجاد می شوند و با افزایش بار در ۳۰% بار نهایی، اولین خرد شدگی (شکستگی) بوجود می اید.