سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر مهردادی – دانشیارمحیط زیست دانشگاه تهران
مهدی قرخلو – دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
سعید گیوه چی – دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران و کارشناس ارش

چکیده:

زلزله به عنوان یکی از مخربترین سوانح طبیعی همواره دستاوردهای بشری را مورد تهدید قرار داده است. مخاطرات زلزله را می توان در دوگروه عمده مخاطرات ذاتی و مخاطرات منتج از زلزله طبقه بندی نمود. حریق پس از وقوع زلزله یکی از مهمترین نمونه های مخاطرات منتج از زلزله محسوب می گردد. این گروه از خطرات جز مشخصه های ذاتی زلزله محسوب نمی گردند، بلکه وقوع زلزله باعث می گردد که احتمال وقوع چنین مخاطراتی تشدید گردد. این مطالعه مشتمل بر شناسایی مهمترین مکانیسم های وقوع حریق پس از زلزله می باشد. لذا با توجه به شرایط خاص
پس از زلزله مجموعه ای از متغیرها و پارامترها به عنوان مهمترین دلایل رخداد آتش سوزی بعد از سانحه طبیعی زلزله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. از آنجا که شرایط پس از زلزله متاثر از ویژگیهای پیش از وقوع زلزله می باشد، می توان با استفاده از راهبردهای مختلف حریق پس از زلزله را در مناطق شهری را مورد مطالعه قرار داد، که در این تحقیق با استفاده از در نظر گرفتن دو مشخصه زمانی و مکانی به تحلیل ساز و کارهای حریق پس از زلزله پرداخته شده است.
روش مورد استفاده برای انجام این مطالعه مشتمل بر شناسایی زلزله ها و بررسی مکانیسم وقوع آتش سوزی پس از آن می باشد. بدین منظور در جهت شناسایی مهمترین دلایل آتش سوزی در مناطق شهری ویژگیهای خاص این مناطق در مطالعه لحاظ گردیده است.