سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن عیسوند – استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری
عبدالعلی جلالی – مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

در صنعت هوانوردی با وجود کاربرد فناوری های روز جهان و رعایت اصول ایمنی در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری ( عملیات ) ، سوانح ناخوشایندی به وقوع می پیوندد . بروز رویدادها و مخاطرات متعدد در نهایت منجر به سانحه می گردد . از روش های جلوگیری و کاهش سوانح و همچنین افزایش سطح ایمنی، جمع آوری اطلاعات و دادههای مربوط به رویدادها و مخاطرات و همچنین بررسی، تجزیه و تحلیل این داده هاست . جهت کسب اطلاعات و داده های اولی ه، صنعت هوانوردی به سامانه های گزارش دهی رویداد و مخاطرات جامع، مناسب و
کارامد نیاز مند است . در این مقاله به بررسی الزامات ایکائو در مورد سامانه های گزارش دهی، انواع سامانه های گزارشدهی رویداد ( اجباری، داوطلبانه، محرمانه ) ، اصول و معیارهای سامانه های گزارش دهی رویداد مؤثر و کارامد، سامانه های بین المللی گزارش دهی رویداد سانحه / حادثه ایکائو، سامانه های گزارش دهی داوطلبانة رویداد کشوری و سامانة گزارش دهی شرکت های هواپیمایی پرداخته می شود . همچنین چگونگی اجرای سامانة گزارش دهی رویداد و الگوها و روش گزارش دهی ارائه می شود . بهره برداری و به کارگیری موارد ووضوعات مطرح شده در این مقاله که حاصل تجربیات سالیان متمادی صنعت هوانوردی است می تواند تا حدود زیادی از وقوع سوانح جلوگیری و باعث افزایش سطح ایمنی شود .