سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس حق شناس – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت
یحیی امام – اساتیددانشگاه شیراز
حسین غدیری –

چکیده:

در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ یک آزمایش گلخانه ای با هدف بررسی سامانه ریشه ی دو رقم گندم که به صورت مخلوط و در کنار هم کاشته شده بودند، انجام شد. این ارقام (شیراز و فلات) با نسبت های متفاوت در کنار یکدیگر کاشته شده و توزیع وزن خشک ریشه در عمق های مختلف ستون خاک در این نسبت های ترکیبی بررسی گردید. مقایسه ی سامانه ی ریشه ی ارقام در آزمایش گلخانه ای نشان داد که در همه ی تیمارهای ترکیبی، بیشترین وزن خشک ریشه در لایه های بالایی ستون خاک قرار داشته و با افزایش عمق کاهش می یابد. بر این اساس، لایه ی ۳۰-۰ سانتی متری بالایی ستون خاک به طور میانگین دارای ۶۷٫۲۶ درصد از کل وزن خشک سامانه ی ریشه بود. از سوی دیگر بیشترین وزن خشک ریشه به ترتیب از نسبت ترکیبی ۲:۲ و ۳:۰ رقم های شیراز و فلات بدست آمد.