سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ذبیح ا… یوسفی –
الهام الهامی راد –

چکیده:

آلودگی آب آشامیدنی به انواع قارچها می تواند مشکلات پیچیده ای را در افراد مختلف به وجود آورد.مخصوصا افرادی که به نوعی دچار نقص سیستم ایمنی (به طور مثال ابتلا به ایدز ) می باشند ، راحت تر در معرض آلودگی قارچها قرار می گیرند . در این مطالعه قسمتهایی از آب شرب شهر ساری (شبکه توزی ع) مورد بررسی قرار گرفته است که جمعا تعداد ۳۰ نمونه آب از قسمتهای مختلف شبکه برداشت شده است .. برای جداسازی و شناسایی قارچها ۱۰۰ میلی لیتر نمونه ، پس از عبور دادن ازصافی غشایی به سایز غشای ۰/۴۵ میکرون را در پلیت های حاوی محیط کشت سابورو دکستروز آگارحاوی کلرامفنیکل قرار دادیم دمای اینکوباسیون نمونه ها ۲۷-۲۵ درجه سانتیگراد و مدت اینکوباسیون نمونه ها ۱۰-۷ روز بوده است . در پایان ، نمونه ها از لحاظ رشد قارچ بررسی شدند . تا آب از لحاظ وجود قارچهای ساپروفیت بیماریزا و غیر بیماریزا مورد مطالعه قرار گیرد. برای تشخیص قارچهای رشدیافته در محیط کشت از ۳ روش زیر استفاده گردید: ۱٫خصوصیات ماکروسکوپیک ۲٫خصوصیات میکروسکوپیک و ۳٫ روش خرد کردن کلنی نتایج تحقیق نشان داد عمده قارچهای رشدیافته در محیط کشت سابرو دکستروز آگارعبارت بودند از: کلادوسپوریوم ( ۵۰ درصد ) ، آسپرژیلوس ( ۲۵ درصد ) ، پنیسیلیوم ( ۲۵ درصد ) و فوزاریوم ( ۱۳ درصد ). این تحقیق نشان داد آب پت انسیل بالایی برای حضور مشکلات متعدد ناشی از قارچ های فرصت طلب و عوارض جانبی آنها مثل طعم و بو و تشکیل ترکیبات سرطانزا و خطرناک و … را دارد.