سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید ابویی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ای
حسن ثقفیان – استادیار، دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار، دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
خلیل رنجبر – استادیار، گروه مواد و متالورژی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جهت مقایسه خواص سایشی فولاد دوف ازی DP با فولاد مارتنزیتی کامل M، ساختار DP,M به وسیله اعمال سیکلهای علمیات حرارتی آنیل میان بحرانی و سخت گردانی بر روی فولاد کربنی ساده با ۰/۲ درصد کربن، تهیه شدند . ساختارهای ایجاد شده به وسیله دستگاه پین روی دیسک تحت چهار نیروی متفاوت ۶۱/۳، ۶۸/۵ ، ۷۵/۷ ، ۸۲/۶ N و در سرعت ثابت ۱/۲m/s مورد ازمایشسایش خشک قرار گرفته و کاهش ارتفاع کلیه نمونه ها در فاص له های لغزشی معین اندازه گیری شد . تغییرات کاهش تجمعی حجم برحسب فاصله لغزش دو مرحله خطی Steady State و Run-in را در سایش ساختارها نشان داد با استفاده از مطالعات Sem انجام گرفته برروی سطوح سایش یافته سطح مقطع سطوح و براده های حاصل از سایش مشخص گرد ید که مکانیزم اصلی در هر دو ساختار و در همه نیروهای اعم الی مکانیزم تورق توام با سایش اکسیدی است. تغییرات سرعت سایش و ضریب آن با توجه به مکانیزم و پارامترهای سایش مورد بررسی قرار گرفت.