سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مویدفر – بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان
حمید منتظرالقائم – دانشگاه صنعتی اصفهان
صادق رحمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی

چکیده:

در سالهای اخیر توجه زیادی برمسئله اصطکاک و بهبود سطوح توسط اعمال پوشش های مناسب و بهینه سازی هندسه اجسام شده است. بررسی سایش در پروتزهای جایگزین مفصل هیپ از نظر ارتوپدی اهمیت زیادی دارد. در این مقاله به بررسی و تحلیل المان محدود سایش برای یک میلیون سیکل حرکت پرداخته شده است هدف از این مقاله بررسی سایش در پروتز هیپ برای جنسهای مختلف پروتز مناسب در بدن و ارائه پیشنهاد بهینه برای حداقل سایش است. در این مقاله پروتز جایگزین مفصل هیپ به صورت سه بعدی مدلسازی شده است و با تعیین پارامترهای مورد نیاز به روش المان محدود تحلیل شده است شرایط بارگذاری و شرایط مرزی دقیقاً منطق با واقعیت بوده و از مراجع معتبر استفاده شده است برای تحلیل المان محدود از نرم افزار ABAQUS استفاده شده است خواص مورد نیاز برای جنسهای مختلف از مراجع معتبر و استانداردهای موجود استفاده شده است. در این مقاله پروتز تعویض مفصل کامل مورد بررسی قرار گرفته و جنس بهینه پیشنهاد شده است تحلیلهای المان محدود برای جنسهای فلز – فلز، فلز پلی اتیلن، سرامیک – سرامیک، سرامیک – پلی اتیلن مورد استفاده قرار گرفته است.