سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران دانشکده
شهرام رایگان – استادیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی مواد
جعفر راثی زاده غنی – استادیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این پژوهش سختی، ریز ساختار و زبری سطحی فولاد Ck45 در اثر خنک شدن در محیط هاینمک قلیایی مذاب و روغن با یکدیگر مقایسه شده اند.
سرد کردن فولاد Ck45 در حمام نمک ۲۰۵ درجه سانتی گراد حاوی KOH%60, NaOH%40 ، با افزایش ۵ درصد وزنی آب (سخت کردن براق) باعث ایجاد سختی های بالاتر و عمق سختی بیشتر نسبت به سرد کردن در محیط روغن می گردد. بررسی های میکروسکوپی نمونه های سرد شده در حمام مذاب نمک قلیایی در دمای ۲۰۵ درجه سانتیگراد حاوی ۵ درصد وزنی آب نشان دهنده ریز ساختاری شامل بینایت در زمینه مارتنزیت می باشد. حال آنکه ریز ساختار نمونه سرد شده از فولاد مزبور در محیط روغن شامل مارتنزیت ، پرلیت و فریت ویدمن اشتاتن است. این تفاوت های ساختاری منجر به تفاوت سختی و در نتیجه سایر خواص مکانیکی می شود. همچنین اندازه گیری زبری سطح نمونه های خنک شده در حمام های فوق نشان دهنده زبری سطح کمتر و بافت بهتر سطحی نمونه خنک شده در حمام قلیایی مذاب در مقایسه با نمونه های خنک شده در روغن می باشد.