سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا عبداللهی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
علی اکبر ضیایی مؤید – دانشیار مهندسی علم مواد

چکیده:

در این تحقیق تلاش شده اثر آنودایزینگ حرارتی والکتروشیمیایی بر سختی آلیاژ تیتانیوم، در درجه حرارتها و زمانهای مختلف و نیز در ولتاژ های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بر خلاف بسیاری روشهای اصلاح سطح ،اکسیداسیون حرارتی می تواند بطور مؤثری باعث سختی آلیاژهای تیتانیوم شود بدون اینکه باعث آسیب سطح یا تغییر سایز شود. در واقع مزایای حاصله از روش اکسیداسیون حرارتی میتواند به تشکیل لایه نازک اکسیدی نسبت داده شود. نتایج این تحقیقنشان داد سختی آلیاژ تیتانیوم در فرایند آنودایزینگ حرارتی با تغییر درجه حرارت افزایش می یابد و نیز در فرایند آنودایزینگ الکتروشیمیایی باکاهش ولتاژ اعمالی، سختی آلیاژ افزایش می یابد .همچنین تکرار دماهای مختلف بر روی آلیاژ تیتانیوم نیز مورد بررسی قرار گرفت.