سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی دادخواه – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده زیرسطحی

چکیده:

با توجه به نامعین بودن مشخصات استاتیکی و دینامیکی جاذبهای الاستومری، در این مقاله به راهکارهای مختلف برای تخمین سختی این جاذبها از جمله منحنی، نموگرام و همچنین تست عملی اشاره شده است. و در ادامه برای چند نوع جاذب استوانه ای (ساندویچی) سختی به دست آمده و مقایسه شده است نتایج تئوری و تست در حد قابل قبولی مطابقت دارند و لذا این نتایج برای تخمین اولیه و انتخاب جاذب مناسب می باشند. در نهایت با محاسبه درصد جذب از روی فرکانس طبیعی، جاذب مناسب انتخاب شده است .