سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مجیدرضا ظهیر – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و مدرس دانشگاه شهید رجایی کاشان
آیدین هژبر – کارشناس مهندسی مکانیک، ساخت تولید، دانشگاه شهید رجایی کاشان
سیدحامد حسینی – کارشناس مهندسی مکانیک، ساخت تولید، دانشگاه شهید رجایی کاشان

چکیده:
خصوصیات مکانیکی ناحیه جوشکاری شده بسیار حائز اهمیت است، از این رو در این تحقیق پیرامون سختی و خصوصیات مکانیکی آلیاژهای آلومنیوم ۷xxx مطالعه شده و همچنین نتایج آزمایشات صورتگرفته توسط محققین قبلی که ورق های هم جنس و غیر همجنس آلومینیومی ۷xxx را به این روش جوشکاری کرده اند آورده شده تا بتوان نسبت به خصوصیات مکانیکی این آلیاژها که متاثر از پارامترهای مختلف جوشکاری می باشند نتیجه گیری کلی نمود. در این راستا معلوم شد که سختی به عنوان تابعی ازسرعت دوران اسپیندل و عمق باردهی عمل می کند و بطور کلی سختی منطقه هموار Platrau روی منحنی سختی، کمتر از سختی آلیاژ پایه می باشد . همچنین مشخص شد که کمترین استحکام در ناحیه TMAZ می باشد . می توان گفت داکتیلیتی بطور قابل توجهی متاثر از سرعت دورانی اسپیندال می باشد بطوریکه که در سرعت های پایین دوران، داکتیلیتی پایین بوده و مجددا در سرعت بالا کاهش می یابد و تنها در سرعت های دورانی متوسط، داکتیلیتی بالا خواهد بود.