سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن آل علی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سمیه زارع – دانشجوی دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
زهرا زارع – دانشجوی پزشکی(دکتری عمومی) دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

زمین شناسی پزشکی شاخه ای از علوم است که به تاثیر مواد تشکیل دهنده زمین در سلامتی انسان ها می پردازد. موضوع زمین شناسی پزشکی با توجه به استفاده روز افزون از امکانات موجود و قابل دسترس می بایست در تمام شاخه های تکنولوژی مورد توجه جدی قرار گیرد. در این مقاله سرطان ریه از دیدگاه زمین شناسی پزشکی مورد مطالعه قرار گرفته است.