سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس حسن نتاج جلودار – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران – محیط زیست
بهرام نوایی نیا – استادیار عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه مازندران
حسن امینی راد – استادیار عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه مازندران

چکیده:

بطور کلی ماهیت جریانهای دوفازی (جامد – مایع) با جریانهای تک فازی متفاوت بوده و به دلیل کاربرد وسیعشان در صنعت موردتوجه محققان قرار گرفته است. تلاشهای زیادی برای تعیین پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر روی خواص این نوع جریانها انجام شده است . یکی از این پارامترهای موثر وجود ذراتمعلق و قآبل ته نشینی در این گونه جریانها بوده و موجب تغییر سرعت جریان می شوند که با استفاده از روآبط، معادلات هیدرودینامیکی و مدلهای ریاضی می توان سرعت را در این جریانها که شامل جریانهای کمپلکس، هموژن و هتروژن هستند پیش بینی نمود. در این تحقیق از مدل delta lab که به مدل رودخانه معروف است جهت بررسی تاثیر مواد معلق و رسوب بر سرعت جریان آب استفاده شده است. مواد معلق و رسوب مرد بررسی شامل خاک رس، ماسه بادی و مواد معلق سلولزی می باشد مدل مذکور در اشل آزمایشگاهی با تغییر پارامترهای مختلف نظیر غلظت ذرات مورد بررسی قرار گرفته وبا روآبطLatishenko،Zamarin مدل سه لایه ای Doron و نیز معادله هیدرودینامیک Rutherford مقایسه گردیده است. نتایج حاصله مبین آن است که در غلظت های ذرات معلق با بیش از ۳۰۰ میلیگرم بر لیتر، پیش بینی سرعت جریان بااستفاده از معادله هیدرودینامیک Rutherford و مدل Doron تقریبا یکسان می باشد. همچنین ضرائب تاثیر ذرات معلق در سرعت جریان آب نسبت به جریان بدون ذرات بین ۰۵/۱ تا ۲۷/۱ ارائه نموده است.