سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فراز امیدبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا ابراهیمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در اغلب مواد نرم ترکهای خستگی با ایجاد اشکال موجب شکل در مقطع شکست که به خطوط ساحلی مشهورند پیشروی می کنند که می توان از آنها در ارزیابی علل بروز شکست خستگی در قطعات واقعی استفاده کرد تعیین سرعت رشد جهت رشد و مبدا اشاعه ترک از مواردی است که با بررسی خطوط ساحلی قابل ارزیابی است براین اساس محققان روابط تجربی متعددی را برای ارتباط دادن فاصله خطوط ساحلی با فاکتور شدت تنش ارائه داده اند که دراین مقاله سعی شده است کارایی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور نمونه های تهیه شده از الیاژ PT3V با ترکیب اسمی Ti-4Al-2V تحت تست خستگی از نوع خمشی – دورانی قرارگرفته و خطوط ساحلی ایجاد شده در سطوح شکست بدست امد توسط میکروسکوپ الکترونی جاروبی SEM بررسی شدند.