سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصوره پاره کار – پژوهشیار مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
فرزاد فتوحی – کارشناس آبیاری و زهکشی

چکیده:

در این مقاله روشهای مختلف تعیین شرایط غیر رسوبگذاری در کانالهای آبیاری معرفی شده و مورد بررسی قرار می گیرند، همچنین تحقیقاتی در شبکه آبیاری گتوند انجام شد و مناسبترین روش جهت تعیین شرایط غیر رسوبگذاری معرفی گردید.
جهت درک بهتر و سهولت تحقیقات کلیه روشهای ارائه در این زمینه به سه دسته کلی تقسیم بندی شد که عبارتند از :
نظریه رژیم (Rejem Theory)
تعیین حداقل سرعت غیر رسوبگذار (Non- Silting Velocity)
تعیین حد نهایی غلظت مواد معلق (Limiting Concentration)
با توجه به اندازه گیری های انجام شده در شبکه آبیاری گتوند و مقایسه نتایج بدست آمده از روش های مختلف نتیجه گیری گردید که روش حد نهایی غلظت با استفاده از قطر D50 و بعد از آن روش زامارین با استفاده از قطر سرعت سقوط متوسط مناسبترین روشها جهت تعیین حداقل سرعت رسوبگذار و یا حد نهایی غلظت است.